Tuesday, November 3, 2015

Lelaki Dapat Bidadari Syurga, Bagaimana Pula Dengan Wanita?

Harapan dan tujuan hidup setiap manusia di dunia ini adalah, untuk memperoleh tempat terindah setelah kematiannya kelak, mendapatkan kenikmatan dan kebahagian hakiki, syurga Allah yang penuh keindahan di sana. Ianya itu merupakan tujuan utama kehidupan manusia di alam fana.
Tidak ada seorang manusia pun yang ingin terjerumus kedalam siksaan pedih api neraka. Namun sayang, tujuan utama itu terkadang hanya dijadikan angan-angan dan khayalan belaka oleh majoriti manusia tanpa menempuh jalan dan beramal saleh yang membawa dirinya masuk ke dalam Syurga. Tentu tindakan dan sikap seperti ini merupakan hal yang lucu bahkan termasuk golongan yang tidak tahu diri. Naudzubillahi mindzalik!
Syurga hanya diperuntukkan sebagai ganjaran bagi hamba-hamba Allah yang soleh, yang taat terhadap perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Allah menceritakan berbagai macam fasiliti dan kenikmatan yang didapati di dalam syurga agar manusia tertarik dan termotivasi untuk beramal soleh, bergegas untuk beribadah dan berlumba dalam kebaikan. Ketika kita membuka lembaran-lembaran ayat suci al Quran, kita menemukan bahwa Allah ketika menyebut amalan soleh, Dia mengiringinya dengan menyebut ganjaran pahala dan perolehan syurga yang dihiasai dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, berbagai macam buah-buahan kesukaan manusia, kebun yang indah, istana megah yang terbuat dari emas dan mutiara, tempat tidur, permaidani dan bantal  dari emas  dan permata. Tak ada kehidupan yang paling indah selain di alam syurga di sana.Selain itu, Allah juga menceritakan bahwa di dalamnya terdapat bidadari-bidadari cantik bermata jeli yang menjadi isteri bagi kaum Adam yang berada di Syrga. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Ar rahman, ayat 46-54. dan surat al Waaqi’ah, ayat 11-40.
Allah juga berfirman :
"Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa). Mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu, iaitu buah-buahan. Dan mereka adalah orang-rang yang dimuliakan, di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas takhta takhta kebesaran berhadap-hadapan. Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang orang yang minum. Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk kerananya. Disisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya, seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik. ( QS : Ash Shaaffaat, 40-49).


Kenapa Allah menceritakan Bidadari bermata jeli yang merupakan isteri untuk kaum lelaki syurga dan tidak menceritakan suami-suami untuk kaum wanita?
Allah menciptakan putera-putera Adam dengan tabiat yang unik, iaitu sangat tertarik dan senang terhadap wanita yang cantik. Anak Adam ini sanggup berkorban dan melakukan apa saja untuk mendapatkan wanita yang disukainya, Maka Allah menyebut para bidadari yang cantik, bermata jeli sebagai ganjaran bagi mereka yang beriman. Dengan tujuan, agar anak Adam yang penuh ego ini tertarik dan berlumba-lumba beribadah kepada Allah dan beramal soleh, dan berbuat baik terhadap sesama mereka dan lingkungan alam sekitarnya.


Berbeza dengan wanita yang memiliki sifat pemalu, bahkan sangat malu sekali. Tabiat wanita sekalipun suka terhadap lelaki namun perasaan malu yang dimilikinya dapat menahan dirinya untuk menampakkan rasa suka itu. Dengan demikian Allah tidak mendorong dan memotivasi kaum hawa untuk beramal soleh dengan cara menceritakan ganjaran yang membuat mereka malu ketika dibaca atau didengar. Misalnya, dengan menceritakan keperkasaan, ketampanan, keanggunan, dan kesolehan pasangan yang mereka dapatkan di syurga kelak.
Allah tidak memotivasi mereka dengan hal seperti itu. Namun dengan tidak menyebut pasangan yang mereka akan digandingkan, bukan berarti Allah tidak memberikan pasangan di syurga. Wanita solehah yang tidak berkahwin di dunia atau wanita solehah yang sudah berkahwin di dunia tetapi suaminya kelak masuk neraka, mereka akan mendapatkan pasangan lelaki perkasa, tampan, penuh romantis dari golongan manusia yang menyejukkan hati dan pandangan mata mereka di dalam syurga. Bagaimanapun cantik jelitanya bidadari di Syurga sana, namun tetap lebih cantik dan mulia wanita solehah yang pernah hidup di dunia. Disebabkan ibadah dan ketaatan yang mereka lakukan semasa hidup di dunia. Mereka tidak akan mengalami rasa letih, tidak akan tua dan mereka akan tetap perawan selama-lamanya. Subhanallah…


Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda :

Dari Aisyah Radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda : "Sungguh syurga itu tidak dimasuki oleh perempuan tua, sesungguh Allah apabila memasukkan mereka kedalam syurga Dia akan merubahnya menjadi perawan-perawan. ( HR Ath Thabrani )

Hadis ini dhaif, kerana di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Mus’idah Bin al Yasa’, dia adalah perawi lemah. Begitu penuturan Ibnu Hajr al Haitsami dalam kitab Majmauz zawaidnya.
Di dalam syurga tidak ada seorang pun manusia yang tidak memperolehi pasangan, baik laki-laki mahupun wanita. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya dari Abu Hurairah radhiallahu ‘ahu beliau bersabda:

"Tidak ada seorang pun di dalam syurga itu yang sendirian (tidak mempunyai pasangan)."

Jadi baik laki-laki atau wanita, penghuni syurga yang tidak mendapatkan pasangan di dunia, Allah akan menikahkan mereka di syurga kelak dengan pasangan penghuni syurga. Tidak usah merasa dizalimi kerana sekadar Allah tidak menyebutkan pasangan bagi kaum wanita di Syurga kelak. Allah Maha Adil terhadap hamba Nya, tak ada seorang hambapun yang dizalimi Nya. Wallahu a'lam..

2 comments: