Tuesday, November 3, 2015

Lelaki Dapat Bidadari Syurga, Bagaimana Pula Dengan Wanita?

Harapan dan tujuan hidup setiap manusia di dunia ini adalah, untuk memperoleh tempat terindah setelah kematiannya kelak, mendapatkan kenikmatan dan kebahagian hakiki, syurga Allah yang penuh keindahan di sana. Ianya itu merupakan tujuan utama kehidupan manusia di alam fana.
Tidak ada seorang manusia pun yang ingin terjerumus kedalam siksaan pedih api neraka. Namun sayang, tujuan utama itu terkadang hanya dijadikan angan-angan dan khayalan belaka oleh majoriti manusia tanpa menempuh jalan dan beramal saleh yang membawa dirinya masuk ke dalam Syurga. Tentu tindakan dan sikap seperti ini merupakan hal yang lucu bahkan termasuk golongan yang tidak tahu diri. Naudzubillahi mindzalik!
Syurga hanya diperuntukkan sebagai ganjaran bagi hamba-hamba Allah yang soleh, yang taat terhadap perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Allah menceritakan berbagai macam fasiliti dan kenikmatan yang didapati di dalam syurga agar manusia tertarik dan termotivasi untuk beramal soleh, bergegas untuk beribadah dan berlumba dalam kebaikan. Ketika kita membuka lembaran-lembaran ayat suci al Quran, kita menemukan bahwa Allah ketika menyebut amalan soleh, Dia mengiringinya dengan menyebut ganjaran pahala dan perolehan syurga yang dihiasai dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, berbagai macam buah-buahan kesukaan manusia, kebun yang indah, istana megah yang terbuat dari emas dan mutiara, tempat tidur, permaidani dan bantal  dari emas  dan permata. Tak ada kehidupan yang paling indah selain di alam syurga di sana.

Saturday, October 31, 2015

7 Faedah Dzikir

Mengingati Allah (dzikir) merupakan pokok daripada syukur. Manfaat yang besar akan dapat diperolehi dengan mengerjakan amalan ini. Namun, sayang sekali kebanyakan orang melupakan dan melalaikannya. Padahal, faedah dzikir itu banyak sekali, di antaranya adalah:


[1] Mendatangkan pertolongan Allah
Allah berfirman yang bermaksud: Maka ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya Aku pun akan mengingati kamu.” (QS. al-Baqarah: 152)


2] Mendatangkan keampunan dan pahala yang besar
Allah berfirman yang bermksud: Orang-orang yang banyak berdzikir kepada Allah, lelaki mahupun perempuan, maka Allah sediakan untuk mereka keampunan dan pahala yang sangat besar.” (QS. al-Ahzab: 35)


[3] Penyebab hidupnya hati
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda; Perumpamaan orang yang mengingat Rabbnya (Allah) dengan orang yang tidak mengingat Rabbnya, seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang sudah mati. (HR. Bukhari)

Keutamaan Menghidupkan Sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam

Dari ‘Amr bin ‘Auf bin Zaid al-Muzani Radhiyallahu anhu , Rasulullah Shallallahu laihi wasallam bersabda:

مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِى فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا


“Barangsiapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan (pahala) seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun“[HR Ibnu Majah, pada sanadnya ada kelemahan, akan tetapi hadits ini dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain yang semakna, oleh kerana itu Syaikh al-Albani menshahihkannya dalam kitab “Shahih Ibnu Majah”]


Hadits yang agung ini menunjukkan keutamaan besar bagi orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam , terlebih lagi sunnah yang telah ditinggalkan kebanyakan orang. Oleh kerana itu, Imam Ibnu Majah mencantumkan hadits ini dalam kitab “Sunan Ibnu Majah” pada Bab: “(Keutamaan) orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang telah ditinggalkan (manusia)”[Kitab “Sunan Ibnu Majah”].


Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari berkata: “Orang muslim yang paling utama adalah orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan manusia, maka bersabarlah wahai para pencinta sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya anda adalah orang yang paling sedikit jumlahnya di kalangan manusia”.


Keutamaan Wudhu' Sebelum Tidur

Memang ini kedengarannya remeh.Tapi jangan anggap remeh soal ini, kerana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sentiasa wudhu sebelum tidur. Di samping ianya bernilai ibadah juga bermanfaat besar bagi kesihatan .
Pengkaji dari Universiti Alexsandria ,Dr Musthafa Syahatah ,daripada Dekan Fakulti THT, menyebutkan bahwa jumlah kuman pada orang yang berwudhu lebih sedikit dibandingkan orang yang tidak berwudhu.


Dengan ber-istisnaq (menghirup air dalam hidung) misalnya kita dapat mencegah timbulnya penyakit dalam hidung. Dengan mencuci kedua tangan ,kita dapat menjaga kebersihan tangan. Kita juga dapat menjaga kebersihan kulit wajah bila kita rajin berwudhu. Selain itu,kita juga dapat menjaga kebersihan daun telinga dan telapak kaki kita, ertinya dengan sering berwudhu kita dapat menjaga kesihatan tubuh kita. Insya Allah.


Para pakar kesihatan di dunia sentiasa menganjurkan agar kita mencuci kaki mulut dan muka sebelum tidur. Bahkan ,sejumlah pakar kecantikan memproduksikan alat kecantikan agar dapat menjaga kesihatan kulit muka.
Di samping itu tentunya anjuran untuk berwudhu juga mengandungi nilai ibadah yang tinggi.  Jika seseorang berada dalam keadaan suci,bererti dia dekat dengan Allah. Allah akan dekat dan cinta kepada orang-orang yang berada dalam keadaan suci.


Rasulullah Shallallahualaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa tidur di malam hari dalam keadaan suci (berwudhu’) maka Malaikat akan tetap mengikuti, lalu ketika ia bangun niscaya Malaikat itu akan berucap ‘Ya Allah ampunilah hamba mu si fulan, kerana ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci’”. (HR Ibnu Hibban dari Ibnu Umar Radhiyallahu anhuma)


Perkara ini juga ditulis dalam kitab Tanqih al-Qand al-Hatsis karangan Syekh Muhamad bin Umar An-nawawi al-Mantany. Dari Umar bin Harits Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa tidur dalam keadaan berwudhu ,maka apabila mati di saat tidur maka matinya dalam keadaan syahid disisi Allah."
Maksudnya orang yang berwudhu sebelum tidur akan memperoleh posisi yang tinggi disisi Allah.


Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa berwudhu sebelum tidur merupakan anjuran Nabi yang harus dikerjakan bila seseorang ingin memperolehi kemuliaan disisi Allah.

Hindarilah Dari Saling Bermusuhan Dan Peliharalah Akhlakmu

Dalam Shahih Muslim terdapat hadith yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda:  

“Pintu-pintu syurga dibuka pada hari Isnin dan Khamis. Maka akan diampuni semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali dua orang laki-laki yang terdapat permusuhan antara dia dengan saudaranya. Maka dikatakan: ‘Tangguhkan oleh kamu kedua orang ini, sampai keduanya berdamai. Tangguhkan oleh kamu kedua orang ini, sampai keduanya berdamai. Tangguhkan oleh kamu kedua orang ini, sampai keduanya berdamai.’” [HR Muslim]


Kerugian yang nyata Sesungguhnya, terhalangnya seseorang dari kebaikan ini (iaitu diangkatnya amal), benar-benar merupakan kerugian yang nyata. Dan termasuk perkara yang menghairankan dari seorang muslim, di mana dia mengutamakan hawa nafsunya di atas keridhaan Rabb-nya. Allah menghendaki seorang hamba mencintai orang-orang beriman, dan jangan sampai terdapat permusuhanorang yang menolak tersebutlah yang akan tertutup baginya keampunan, disebabkan kerana penolakannya dan ketidak taatannya kepada Allah. Wajib bagimu wahai saudaraku, untuk sungguh-sungguh dalam berusaha untuk berdamai, dan meminta pertolongan setelah pertolongan kepada Allah kepada orang-orang yang baik (untuk mendamaikan kamu). Di antara keutamaan akhlak yang baik Nasihat kepadamu wahai saudaraku yang mulia, untuk berhias diri dengan akhlak yang baik. Nawwaas bin Sam’aan Radhiyallahu anhu berkata: “Aku bertanya kepada RasulullahShallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Maka beliau bersabda: 

 ‘Kebaikan adalah akhlak yang baik. Sedangkan dosa adalah apa-apa yang terdetik dalam jiwamu, dan kamu tidak suka diketahui manusia.’” (HR. Muslim)