Wednesday, February 24, 2010

KEHENDAK..


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”

Tidak ada tempat meminta pertolongan kecuali kepadaNya. Segala puji bagi Allah, tiada ada pujian kecuali padaNya. Aku memuji-mujiMU wahai Tuhanku, sebagaimana Engkau ajarkan kami cara memujiMU. Selawat dan salam semoga selalu disampaikan pada makhlukNya yang terbaik, sayyidina Muhammad s.a.w.

Firman Allah S.W.T

“jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kamu dilarang mengerjakannya, nescaya Kami hapuskan kesalahan-kesalahanmu(dosa-dosa kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (syurga)”

An-nisaa’:31

Ayat diatas menjadi pangkal kebaikan bagi setiap Muslim sepanjang hari-hari yang dilalui, kerana ayat tersebut memberikan batasan-batasan dan ranjau-ranjau yang harus diperhatikan bagi setiap muslim pada saat ia melakukan pilihan bagi hayunan langkah sehingga ia tidak terjerumus ke dalam pilihan yang membinasakan yang tidak berpedoman pada manhaj Allah. Seandainya manusia diciptakan sebagai makhluk”makanik” tanpa dibekali dengan kemampuan untuk memilih nescaya manusia akan bebas dari beban untuk menentukan pilihan itu.

Beban manusia timbul dari sikap angkuhnya kerana memiliki kemampuan lebih dari makhluk Allah yang lain. Kelebihan manusia terletak pada potensi akalnya yang memberi kemampuan untuk menentukan pilihan terhadap altenatif-altenatif yang tersedia di dihadapan. Sementara makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah terbentuk sebagai makhluk yang telah terprogram secara keseluruhan.

Firman Allah

“sesungguhnya, Kami telah mengemukakn amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khuatir akan mengkhianati dan dipikullah oleh manusia. Sesungguhnya, manusia itu amat zalim dan amat bodoh”

Al-ahzab:72

Manusia telah menzalimi dirinya ketika ia memilih untuk memegang kendali pilihan bebas dirinya saat menghadapi godaan syahwat atau saat menhadapi kehendak manhaj Allah S.W.T. sementara makhluk2 lain yang menundukkan dirinya kepada pilihan Allah, tidak akan menhadapi masalah.

Pilihan yang menusia buat terkadang tersasar dari syariat sedangkan ianya merasakan pilihan tersebut tepat dari segi perkiraan akalnya. Tanpa panduan yang telah ditetapkan oleh Pencipta mana mungkin manusia itu akan selamat untuk menentukan pilihan kerna Allah adalah makanik kepada manusia, yang mengetahui setiap natijah perbuatan manusia sebelum manusia melakukan tindakan, yang mengetahui setiap perkara yang akan berlaku sedang manusia tidak mengetahui perkara yang akan berlaku,dan yang mengetahui apa yang berada diantara langit dan bumi.

Kuasa memilih dan membuat pilihan dibekalkan pada diri setiap manusia pada masa yang sama Allah juga telah menetapkan batasan- batasan dan dan larangan dalam kehidupan. Pertembungan antara kehendak manusia dengan kehendak Maha Pencipta selalu berlaku kerna terdapatnya unsur yang ketiga iaitu syaitan sedang manusia sudah dibekalkan nafsu yang sentiasa mempengaruhi kearah kebinasaan. Pertembungan ini memjadikan beban pada manusia yang tidak mempunyai keyakinan terhadap ayat-ayat Allah.

Beban yang terjadi disebabkan keangkuhan yang terdapat pada diri manusia yang tidak bisa tunduk pada maha Pencipta, walaupun mengetahui pilihannya itu tidak selari dengan kehendak Allah. Keadaan ini menjadi manusia itu berada dalam keadaan yang resah, gelisah dan sebagainya. Dalam konteks yang lebih besar jika dapat dikaitkan.

Sesebuah Negara akan bertambahnya gejala social sehari demi sehari seiring dengan akta, enakmen-enakmen yang sentasa digubal bagi membendung masalah tersebut. Persoalan yang timbul..bila akan berlaku pengurangan masalah ini?? Sukar untuk diramal oleh pakar-pakar cerdik pandai bilakah akan berlaku penguranagn, kempen demi kempen, tindakan demi tindakan diambil tetapi tetap masalah ini bertambah dari masa ke semasa.

Disini dapat dilihat pertembungan kehendak antara kehendak Allah dengan kehendak manusia..Allah mewajibkan untuk meletakkan Al-Quran sebagai rujukan teratas manakala manusia pula meletakkan selain quran sebagai rujukan teratas.

Setiap kebebasan yang diberikan oleh Allah pada manusia pasti ada batasannya, seumpamaya dalam hiburan. Manusia dibenarkan untuk berhibur, tp batasan dalam hiburan mesti diikuti. Dalam pemakanan juga ada batasannya, jika terlampau banyak makan pasti akan berlaku kesan yang kurang baik pada diri.

Kebebasan itu bukan membuat sesuatu dengan mengikut hawa nafsu semata-mata, bahkan ia mestilah selari dengan kehendak Allah sebagai makenik manusia.

Sama-samalah kita mengambil pengajaran, apa yang kurang ana mohon maaf, dan apa yang salah tolong perbetulkan, semoga ianya bermanfaat kepada semua

Wassalam.

No comments:

Post a Comment